English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne
Adres strony WWW: http://www.sbc.org.pl/publication/14232
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe.html
ISSN: 2083-8611
Index Copernicus: 2013: 4,15 ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 4 ; 2012a: 7 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Data początkowa: 1998
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice)
Symbol UKD: 330
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2005/33-
Abstrakty: 2005/33-
Pełne teksty: 2005/33-
Wskazówki dla autorów: http://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/dla-autora.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-07
Dziedzina:ekonomia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »