English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Adres strony WWW: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Strony/Zeszyty_Naukowe-Studia_i_Prace_KZiF.aspx
ISSN: 1234-8872
Index Copernicus: 2011: 2,57 ; 2012: 2,90 ; 2013: NI ; 2014: 56,36 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12
Data początkowa: 1995
Data online: 1995
Wydawca/Instytucja sprawcza: Szkoła Główna Handlowa (Warszawa)
Symbol UKD: 336 ; 005
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 1995/1-
Abstrakty: 2005/53-
Pełne teksty: 2005/53-
Wskazówki dla autorów: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Strony/informacje_dla_autorow.aspx
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-07
Dziedzina:organizacja i zarządzanie
finanse
Indeksowane w:IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »