English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
Poprzednie tytuły: Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego: 2001-2009
Adres strony WWW: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Strony/default.aspx
ISSN: 2082-0976
Index Copernicus: 2012: 5,15 ; 2013: 5,41 ; 2014: 46,80 ; 2015: 57,05
Punktacja MNiSZW: 2010a: 2 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 2001
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Symbol UKD: 330
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2012/1-2018/1
Abstrakty: 2012/1-2018/1
Pełne teksty: 2012/1-2018/1
Wskazówki dla autorów: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/informacje/Strony/default.aspx
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-07
Dziedzina:ekonomia
nauki polityczne
Indeksowane w:BazHum
BazHum2
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »