English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
Poprzednie tytuły: Proceedings of the Center for Nature and Forestry Education
Adres strony WWW: http://cepl.sggw.pl/sim/index.htm
ISSN: 1509-1414
Index Copernicus: 2012: 4,29 ; 2013: 5,36 ; 2014: 51,51 ; 2015: 52,31
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1999
Data online: 1999
Wydawca/Instytucja sprawcza: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa). Leśny Zakład Doświadczalny (Rogów). Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
Symbol UKD: 5 ; 630
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1999/1/1-2018/2
Abstrakty: 2006/8/1-2018/2
Pełne teksty: 2006/8/1-2006/8/2 ; 2007/9/1-2018.2
Wskazówki dla autorów: http://cepl.sggw.pl/sim/dla_autorow.htm
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-07
Dziedzina:turystyka
leśnictwo
nauki przyrodnicze
Indeksowane w:Zoological Record
AGRO
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »