English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Germanica Posnaniensia
Adres strony WWW: http://ifg-www.home.amu.edu.pl/pl/index.php/nauka-mm/publikacje-mainmenu-43/czasopisma-i-serie-wyd-mainmenu-120/925-studia-germanica-posnaniensia
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1341
Trzeci adres
strony WWW:
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/sgp
DOI: 10.14746/sgp
ISSN: 0137-2467
Index Copernicus: 2012: 6,00 ; 2013: NI ; 2014: 53,89 ; 2015: 76,74
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1971
Data online: 1971
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Symbol UKD: 803.0 ; 830
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1971/1-
Pełne teksty: 1980/9-
Wskazówki dla autorów: http://ifg-www.home.amu.edu.pl/pl/images/SGP/Layouthinweise.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-08-11
Dziedzina:filologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »