English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica
Adres strony WWW: http://www.igipz.pan.pl/studia-geomorphologica-carpatho-balcanica-zbg.html
DOI: 10.2478/sgcb
ISSN: 0081-6434
Index Copernicus: 2013: 5,81 ; 2014: 69,82 ; 2015: 83,68
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2010c: 2 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12
Data początkowa: 1967
Data online: 1976
Wydawca/Instytucja sprawcza: De Gruyter ; Oddział PAN (Kraków). Komisja Nauk Geograficznych
Symbol UKD: 551.4
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1976/10-2016/50
Abstrakty: 2006/40-2016/50
Pełne teksty: 2006/40-2016/50
Wskazówki dla autorów: http://www.igipz.pan.pl/informacje-dla-autorow-studia-geomorphologica-zbg.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-11
Dziedzina:geologia
geografia
Indeksowane w:Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »