English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość
Adres strony WWW: http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-gdanskie/
Drugi adres
strony WWW:
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-ae93ed9a-c65d-44b1-9479-6150539e7ede
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/785/
ISSN: [e]2544-1426 ; [p]1731-8440
Index Copernicus: 2014: 46,91 ; 2015: 51,57
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2002
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (Gdańsk)
Symbol UKD: 94(438)::008 ; 316.7(438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2011/8-
Pełne teksty: 2006/3-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-12
Dziedzina:psychologia
pedagogika
organizacja i zarządzanie
stosunki międzynarodowe
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »