English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Sprawozdania Archeologiczne
Adres strony WWW: http://www.iaepan.vot.pl/czasopisma/index.php/sprawozdaniaarcheologiczne
Drugi adres
strony WWW:
http://iaepan.vot.pl/wydawnictwo/czasopisma/sprawozdania-archeologiczne/o-czasopismie
Trzeci adres
strony WWW:
http://rcin.org.pl/publication/18469
DOI: 10.23858/SA
ISSN: 0081-3834
Index Copernicus: 2014: 85,80 ; 2015: 79,45
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 15 ; 2016: 15 ; 2017s: 15 ; 2019: 100
Kategoria ERIH: 2007: NAT
Data początkowa: 1955
Data online: 1955
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Symbol UKD: 930.26
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1955/1-
Pełne teksty: 1996/48/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-11
Dziedzina:archeologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »