English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Speech and Language Technology
Poprzednie tytuły: Technologia Mowy i Języka
Adres strony WWW: http://www.ptfon.pl/pl/slt
ISSN: 1895-0434
Punktacja MNiSZW: 2009c: 4 ; 2010a: 6 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 1997
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Fonetyczne. Oddział (Poznań)
Symbol UKD: 81'32 ; 81'42
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2006-2007/9-10-2011-2012/14-15
Abstrakty: 2006-2007/9-10-2011-2012/14-15
Pełne teksty: 2006-2007/9-10-2011-2012/14-15
Wskazówki dla autorów: http://www.ptfon.pl/files/template.doc
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-11
Dziedzina:językoznawstwo
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »