English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Slavia Orientalis
Poprzednie tytuły: Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego: 1952-1956
Adres strony WWW: http://journals.pan.pl/dlibra/journal/95038
Drugi adres
strony WWW:
http://elipsa.pl/pl/c/Slavia-Orientalis/26
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.neofilologia.ukw.edu.pl//jednostka/instytut_neofilologii/slavia_orientalis/
ISSN: 0037-6744
Index Copernicus: 2012: 4,73 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: 78,64
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12
Kategoria ERIH: 2007: NAT
Data początkowa: 1952
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Komitet Słowianoznawstwa PAN
Symbol UKD: 881 ; 808.1
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2008/1-
Abstrakty: 2011/1-
Pełne teksty: 2011/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-11
Dziedzina:filologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Scopus
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »