English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Scripta Judaica Cracoviensia
Adres strony WWW: http://www.ejournals.eu/Scripta-Judaica-Cracoviensia/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.judaistyka.uj.edu.pl/wydawnictwa-ij
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=594
DOI: 10.4467/20843925SJ
ISSN: [e]2084-3925 ; [p]1733-5760
Index Copernicus: 2012: 7,38 ; 2013: 8,14 ; 2014: 100,00 ; 2015: 100,00
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13 ; 2019: 40
Data początkowa: 2002
Data online: 2002
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Jagielloński. Katedra Judaistyki
Symbol UKD: 296
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2002/1-
Abstrakty: 2010/8-
Pełne teksty: 2010/8-
Wskazówki dla autorów: http://www.judaistyka.uj.edu.pl/wymogi-redakcyjne
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-11
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
kulturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »