English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Roczniki Socjologii Rodziny
Adres strony WWW: http://www.press.amu.edu.pl/pl/czasopisma-naukowe-wydawnictwa-cige/itemlist/category/104-roczniki-socjologii-rodziny.html
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/3907
ISSN: 0867-2059
Index Copernicus: 2014: 32,78 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2009b: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 1990
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Zakład Socjologii Rodziny
Symbol UKD: 316.35
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2003/15-2017/26-27
Abstrakty: 2005/16 ; 2007/18-2011/21
Pełne teksty: 2005/16 ; 2007/18-2011/21
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-11
Dziedzina:socjologia
psychologia społeczna
nauki o rodzinie
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »