English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Mazowieckie
Adres strony WWW: http://www.wsh.edu.pl/palio/html.run?_Instance=wsh-postgres&_PageID=1&_CatID=756&_LangID=1&_CheckSum=272337957
Drugi adres
strony WWW:
https://www.pwszciechanow.edu.pl/index.php/studia-mazowieckie
ISSN: 1231-2797
Index Copernicus: 2013: 3,68 ; 2014: 37,24 ; 2015: 35,09
Punktacja MNiSZW: 2008: 2 ; 2009a: 2 ; 2009c: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 1992-1997 ; 2005
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora (Pułtusk)
Symbol UKD: 943.8
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2005/1/1-2018/13/2
Wskazówki dla autorów: http://www.pwszciechanow.edu.pl/index.php/dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-11
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »