English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
Adres strony WWW: http://iesw.lublin.pl/rocznik/
ISSN: 1732-1395
Index Copernicus: 2012: 6,02 ; 2013: 6,15 ; 2014: 60,87 ; 2015: 66,89
Punktacja MNiSZW: 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 9 ; 2014: 9 ; 2015: 14 ; 2016: 14 ; 2017s: 14 ; 2019: 70
Data początkowa: 2003
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Symbol UKD: 061.1
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2003/1-
Pełne teksty: 2004/2-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-07-09
Dziedzina:stosunki międzynarodowe
Indeksowane w:CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
BazEkon
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »