English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Adres strony WWW: http://www.bc.pollub.pl/publication/452
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ihnpan.waw.pl/wydawnictwo/kwartalnik-historii-nauki-i-techniki/
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.ejournals.eu/KHNT/
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/6/
ISSN: [e]2657-4020 ; [p]0023-589X
Index Copernicus: 2012: 2,71 ; 2013: 2,98 ; 2014: 50,51 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 15 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 6 ; 2015a: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Kategoria ERIH: 2007: INT2
Data początkowa: 1956
Data online: 1956
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polska Akademia Nauk. Zakład Historii Nauki i Techniki
Symbol UKD: 94(438)::001 ; 94(438)::62
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1956/1/1-2010/55/3-4 ; 2013/58/1-2016/61/2 ; 2018/1-
Pełne teksty: 1956/1/1-2010/55/3-4 ; 2015/60/1-2016/61/2 ; 2018/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.ihnpan.waw.pl/wp-content/uploads/2015/03/KNiT-Instrukcja-dla-autor%C3%B3w.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-05
Dziedzina:nauka
nauki techniczne
Indeksowane w:BazTech
BazHum
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
AGRO
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »