English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Adres strony WWW: http://www.mhk.pl/wydawnictwo/kategoria/krzysztofory
ISSN: 0137-3129
Punktacja MNiSZW: 2008: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 1974
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Symbol UKD: 943.8
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2004/22-2017/35
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-10
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »