English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
HIV & AIDS Review
Adres strony WWW: http://www.termedia.pl/Journal/HIV_AIDS_Review_International_Journal_of_HIV_Related_Problems-106
Drugi adres
strony WWW:
http://www.sciencedirect.com/science/journal/17301270
DOI: 10.5114/hivar
ISSN: [e]1732-2707 ; [p]1730-1270
Index Copernicus: 2002: 3,74 ; 2003: 3,88 ; 2004: 5,97 ; 2005: 5,56 ; 2006: 5,64 ; 2007: 5,16 ; 2008: 5,16 ; 2010: 5,11 ; 2011: 5,18 ; 2012: 6,26 ; 2013: 6,82 ; 2014: 120,92 ; 2015: 120,64
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11
Data początkowa: 2002
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Elsevier Urban & Partner Sp. Z o.o.
Symbol UKD: 616.9-056-008
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2007/6/2-
Abstrakty: 2007/6/2-
Pełne teksty: 2007/6/2- [2010/9/1-2015/14/4 dostęp płatny]
Wskazówki dla autorów: https://www.termedia.pl/Journal/HIV_AIDS_Review_International_Journal_of_HIV_Related_Problems-106/For-authors
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-11
Dziedzina:medycyna
choroby zakaźne
Indeksowane w:Scopus
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »