English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Fontes Archaeologici Posnanienses
Poprzednie tytuły: Fontes Praehistorici: 1952
Adres strony WWW: https://fontes.muzarp.poznan.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.old2.muzarp.poznan.pl/dzialalnosc-naukowa/publikacje/wydawnictwa-muzealne/fontes-archaeologici-posnanienses/
Trzeci adres
strony WWW:
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fontapos
ISSN: 0071-6863
Index Copernicus: 2011: 4,13 ; 2012: 4,29 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: 52,75
Punktacja MNiSZW: 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12 ; 2019: 70
Kategoria ERIH: 2007: NAT
Data początkowa: 1952
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Muzeum Archeologiczne (Poznań)
Symbol UKD: 902 ; 903(438) ; 904(438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2006/42-2016/52
Wskazówki dla autorów: https://fontes.muzarp.poznan.pl/pl/aktualnosci/61
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-10
Dziedzina:archeologia
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »