English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Lubelski
Adres strony WWW: http://roczniklubelski.umcs.lublin.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/1916
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/717/
ISSN: 0080-3510
Index Copernicus: 2014: 39,31 ; 2015: 45,53
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 1 ; 2014: 1 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 1958-1994 ; 2009
Data online: 1958
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział (Lublin)
Symbol UKD: 943.8 ; 008(438) ; 913(438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1958/1-
Pełne teksty: 1958/1-
Uwagi: W l. 1995-2008 czasopismo nie ukazywało się.
Wskazówki dla autorów: http://roczniklubelski.umcs.lublin.pl/?page_id=49
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-10
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »