English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Etnografia Polska
Adres strony WWW: http://iaepan.vot.pl/wydawnictwo/czasopisma/etnografia-polska/o-czasopismie
Drugi adres
strony WWW:
http://www.cyfrowaetnografia.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=8
Trzeci adres
strony WWW:
http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=76816&tab=3
ISSN: 0071-1861
Punktacja MNiSZW: 2008: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12 ; 2019: 40
Kategoria ERIH: 2007: NAT ; 2011: NAT
Data początkowa: 1958
Data online: 1958
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Symbol UKD: 39
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1958/1-2018/1-2
Pełne teksty: 1958/1-2018/1-2 [wybrane artykuły dostępne w Bibliotece Cyfrowej PIA] ; 2009/1-2-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-10
Dziedzina:etnologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Scopus
Anthropological Index Online
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »