English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ekonomia i Prawo
Adres strony WWW: http://www.ekonomia.i.prawo.umk.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP
DOI: 10.12775/EiP
ISSN: [e]2392-1625 ; [p]1898-2255
Index Copernicus: 2011: 3,48 ; 2012: 5,53 ; 2013: 6,68 ; 2014: 88,10 ; 2015: 98,86
Punktacja MNiSZW: 2009b: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12
Data początkowa: 2005
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Symbol UKD: 33 ; 34
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2005/1/1-
Abstrakty: 2005/1/1-
Pełne teksty: 2005/1/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.ekonomia.i.prawo.umk.pl/index.php/informacje-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-01-05
Dziedzina:prawo
ekonomia
Indeksowane w:CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
BazEkon
ABI/INFORM Complete
ABI/INFORM Global
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »