English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Biuletyn Szadkowski
Adres strony WWW: http://biuletynszadkowski.geo.uni.lodz.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/2491
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/434/
Czwarty adres
strony WWW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynszadkowski/index
DOI: 10.18778/1643-0700
ISSN: [e]2449-8351 ; [p]1643-0700
Index Copernicus: 2012: 4,23 ; 2013: 4,40 ; 2014: 53,09 ; 2015: 57,36
Punktacja MNiSZW: 2009b: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2001
Data online: 2001
Wydawca/Instytucja sprawcza: Zarząd Gminy i Miasta Szadku ; Uniwersytet Łódzki. Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego
Symbol UKD: 308(438) ; 94(438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2001/1-
Abstrakty: 2001/1-
Pełne teksty: 2001/1-
Wskazówki dla autorów: http://biuletynszadkowski.geo.uni.lodz.pl/informacje-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-09
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »