English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Aviation Advances & Maintenance
Poprzednie tytuły: Research Works of Air Force Institute of Technology
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych: 1995-2016 (ISSN: [e]2083-8573 ; [p]1234-3544)
Adres strony WWW: https://content.sciendo.com/view/journals/afit/afit-overview.xml
Drugi adres
strony WWW:
http://pn.itwl.pl/
DOI: 10.2478/afit ; 10.1515/afit
ISSN: [e]2544-3682 ; [p]2543-9456
Index Copernicus: 2013: 3,42 ; 2014: NI ; 2015: 75,98
Punktacja MNiSZW: 2008: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 1 ; 2014: 1 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 1995
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: De Gruyter ; Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Symbol UKD: 629.73
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2007/22-2008/23 ; 2009/25 ; 2010/27 ; 2012/30 ; 2013/33-
Abstrakty: 2007/22-2008/23 ; 2009/25 ; 2010/27 ; 2012/30 ; 2013/33-
Pełne teksty: 2007/22-2008/23 ; 2009/25 ; 2010/27 ; 2012/30 ; 2013/33-
Wskazówki dla autorów: https://pn.itwl.pl/index.php/dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-11
Dziedzina:wojskowość i policja
lotnictwo
Indeksowane w:BazTech
BazTech2
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »