English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
Adres strony WWW: http://ptfit.sgp.geodezja.org.pl/archiwum.html
DOI: 10.14681/afkit
ISSN: [e]2391-9477 ; [p]2083-2214
Index Copernicus: 2013: 4,66 ; 2014: 70,27 ; 2015: 76,68
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1993
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Symbol UKD: 52
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2003/13-
Pełne teksty: 2003/13-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-09
Dziedzina:geodezja
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »