English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Res Historica
Adres strony WWW: http://reshistorica.umcs.lublin.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/3898
Trzeci adres
strony WWW:
http://journals.umcs.pl/rh
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/165/
DOI: 10.17951/rh
ISSN: [e]2449-8467 ; [p]2082-6060
Index Copernicus: 2013: 6,28 ; 2014: 72,69
Punktacja MNiSZW: 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12 ; 2019: 70
Kategoria ERIH: 2011: NAT
Data początkowa: 1997
Data online: 1997
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)
Symbol UKD: 931
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1997/1-
Abstrakty: 1997/1-
Pełne teksty: 1997/1-
Wskazówki dla autorów: http://reshistorica.umcs.lublin.pl/informacja-redakcyjna/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-09
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »