English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
Adres strony WWW: http://foliags-o.geo.uni.lodz.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/2806
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/279/
Czwarty adres
strony WWW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe/index
DOI: 10.18778/1508-1117
ISSN: [e]2353-4826 ; [p]1508-1117
Index Copernicus: 2013: 4,62 ; 2014: 50,67 ; 2015: 61,76 ; 2016: 62,20
Punktacja MNiSZW: 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 1999
Data online: 1999
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki
Symbol UKD: 352/353.071(438) ; 913(438)
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1999/1-2017/34(4)
Abstrakty: 1999/1-2017/34(4)
Pełne teksty: 1999/1-2017/34(4)
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-08-10
Dziedzina:ekonomia
geografia
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »