English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie
Adres strony WWW: ftp://ftp.uzp.gov.pl/publikacje/orzecznictwo_KIO/
Drugi adres
strony WWW:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/publikacje/publikacje-uzp-wg-kategorii-tematycznych/orzecznictwo-w-zakresie-zamowien-publicznych-i-srodki-ochrony-prawnej/zamowienia-publiczne-w-orzecznictwie.-zeszyty-orzecznicze
ISSN: 1731-7207
Data początkowa: 2003
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Urząd Zamówień Publicznych
Symbol UKD: 351.712
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2008/1-
Pełne teksty: 2008/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-10
Dziedzina:prawo
administracja
« Powrót do wyszukiwania »