English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Humanistyczno-Teologiczne
Adres strony WWW: http://www.augustana.pl/studia_humanistyczno_teologiczne.html
ISSN: 1730-895X
Data początkowa: 2003-2010
Data online: 2003-2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Ewangelicki Instytut Diecezjalny
Symbol UKD: 2
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2003/1-2004/1-2 ; 2008/1-2009/1
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-08
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
nauki humanistyczne
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »