English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Journal of Modern Science
Adres strony WWW: http://www.jomswsge.com/
DOI: 10.13166/jms
ISSN: [e]2391-789X ; [p]1734-2031
Index Copernicus: 2010: 2,85 ; 2011: 2,83 ; 2012: 4,62 ; 2013: 6,56 ; 2014: 49,11 ; 2015: 73,69
Punktacja MNiSZW: 2008: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 2005
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi (Józefów)
Symbol UKD: 352/354.08
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2012/1-
Abstrakty: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Wskazówki dla autorów: http://jomswsge.com/instrukcja-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-03
Dziedzina:pedagogika
organizacja i zarządzanie
administracja
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »