English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Diabetologia po Dyplomie
Adres strony WWW: http://www.podyplomie.pl/czasopisma2/categories/350
ISSN: [e]2449-9617 ; [p]1732-0844
Index Copernicus: 2004: 1,30 ; 2005: 2,08 ; 2006: 1,77 ; 2008: 2,08 ; 2009: 2,18 ; 2010: 2,36 ; 2011: 2,45 ; 2012: 3,51 ; 2013: 4,43 ; 2014: 50,51 ; 2015: 53,97
Punktacja MNiSZW: 2008: 1 ; 2009a: 1 ; 2010a: 1 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2004
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Medical Tribune Polska
Symbol UKD: 616.37-008
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2013/4-
Abstrakty: 2013/4-
Wskazówki dla autorów: http://www.podyplomie.pl/dpd/categories/350
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-03
Dziedzina:medycyna
diabetyka
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »