English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Dermatologia po Dyplomie
Adres strony WWW: http://www.podyplomie.pl/czasopisma2/categories/351
ISSN: [e]2449-9625 ; [p]2081-0105
Index Copernicus: 2010: 2,11 ; 2011: 2,20 ; 2012: 3,80 ; 2013: 3,85 ; 2014: 48,04 ; 2015: 53,62
Punktacja MNiSZW: 2010c: 2 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 2 ; 2016: 2 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2009
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Medical Tribune Polska
Symbol UKD: 616.5
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2013/6-
Abstrakty: 2013/6-
Wskazówki dla autorów: http://www.podyplomie.pl/derpd/categories/351
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-08
Dziedzina:medycyna
dermatologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »