English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Neurologia po Dyplomie
Adres strony WWW: http://www.podyplomie.pl/czasopisma2/categories/347
ISSN: [e]2449-9641 ; [p]1734-8668
Index Copernicus: 2005: 1,22 ; 2006: 1,34 ; 2007: 1,39 ; 2008: 1,61 ; 2009: 1,97 ; 2010: 2,17 ; 2011: 2,27 ; 2012: 3,85 ; 2013: 3,19 ; 2014: 45,22 ; 2015: 52,69
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2005
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Medical Tribune Polska
Symbol UKD: 616.8
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2013/1-
Abstrakty: 2013/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.podyplomie.pl/npd/categories/347
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-09
Dziedzina:medycyna
neurologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »