English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Pediatria po Dyplomie
Poprzednie tytuły: Pediatrics in Review: 1997-1998
Adres strony WWW: http://www.podyplomie.pl/czasopisma2/categories/345
ISSN: [e]2449-965X ; [p]1508-0110
Index Copernicus: 2004: 1,44 ; 2005: 2,42 ; 2006: 1,41 ; 2007: 1,45 ; 2008: 1,42 ; 2009: 2,72 ; 2010: 2,99 ; 2011: 3,09 ; 2012: 2,74 ; 2013: 3,26 ; 2014: 45,22 ; 2015: 53,71
Punktacja MNiSZW: 2008: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 1999
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Pediatryczne ; American Academy of Pediatrics
Symbol UKD: 616-053.2
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2013/1-
Abstrakty: 2013/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.podyplomie.pl/ppd/categories/345
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-08
Dziedzina:medycyna
pediatria
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »