English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kardiologia po Dyplomie
Adres strony WWW: http://www.podyplomie.pl/czasopisma2/categories/189
ISSN: [e]2449-9331 ; [p]1643-7713
Index Copernicus: 2004: 2,19 ; 2005: 2,64 ; 2006: 2,66 ; 2007: 2,65 ; 2008: 2.71 ; 2009: 3,89 ; 2010: 3,80 ; 2011: 3,92 ; 2012: 3,08 ; 2013: 2,73 ; 2014: 53,24 ; 2015: 52,53
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2010c: 2 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2002
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Medical Tribune Group
Symbol UKD: 616.12
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 2012/1-
Abstrakty: 2012/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.podyplomie.pl/kpd/categories/189
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-09
Dziedzina:medycyna
choroby układu krążenia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »