English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Homo Ludens
Adres strony WWW: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1571
DOI: 10.14746/hl
ISSN: 2080-4555
Index Copernicus: 2011: 4,08 ; 2012: NI ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: 60,99
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9 ; 2019: 20
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Badania Gier ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Pracownia Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej Instytutu Lingwistyki Stosowanej
Symbol UKD: 519.83
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/1-
Pełne teksty: 2009/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-07
Dziedzina:kulturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »