English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Iuridica Lublinensia
Adres strony WWW: http://studiaiuridica.umcs.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://journals.umcs.pl/sil
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778394/list
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/403/
DOI: 10.17951/sil
ISSN: [e]2449-8289 ; [p]1731-6375
Index Copernicus: 2012: 3,83 ; 2013: 4,79 ; 2014: 63,73 ; 2015: 71,99
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 2003
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydział Prawa i Administracji
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2003/1-2011/15 ; 2013/19-
Abstrakty: 2003/1-2011/15 ; 2013/19-
Pełne teksty: 2013/19-
Wskazówki dla autorów: https://journals.umcs.pl/sil/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-01-02
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »