English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Warszawskie Studia Pastoralne
Adres strony WWW: http://www.warszawskiestudiapastoralne.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://mazowsze.hist.pl/27/Warszawskie_Studia_Pastoralne/
Trzeci adres
strony WWW:
http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/wsp
DOI: 10.21697/wsp
ISSN: [e]2353-8147 ; [p]1895-3204
Punktacja MNiSZW: 2010a: 2 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 2005
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Sekcja Teologii Pastoralnej
Symbol UKD: 25
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2005/1-2018/40(3)
Abstrakty: 2005/1-2018/40(3)
Pełne teksty: 2005/1-2018/40(3)
Wskazówki dla autorów: http://www.warszawskiestudiapastoralne.pl/viewpage.php?page_id=27
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-07-04
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »