English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Teka Komisji Prawniczej
Adres strony WWW: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Teka-Praw.html
Drugi adres
strony WWW:
http://journals.pan.pl/dlibra/journal/104394
ISSN: 1899-7694
Index Copernicus: 2012: 5,29 ; 2013: 5,82 ; 2014: 68,33 ; 2015: 67,24
Punktacja MNiSZW: 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11
Data początkowa: 2008
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polska Akademia Nauk. Oddział (Lublin). Komisja Prawnicza
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2008/1-2016/9
Abstrakty: 2008/1-2016/9
Pełne teksty: 2008/1-2016/9
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-09
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »