English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Civitas Hominibus
Adres strony WWW: http://www.ch.ahe.lodz.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.civitashominibus.ahe.lodz.pl
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/123/
DOI: 10.25312/2391-5145
ISSN: [e]2391-5145 ; [p]1896-1819
Index Copernicus: 2012: 3,47 ; 2013: 4,34 ; 2014: 50,85 ; 2015: 57,09
Punktacja MNiSZW: 2010c: 2 ; 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2006
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (Łódź)
Symbol UKD: 1 ; 3
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2006/1-
Abstrakty: 2009/1-
Pełne teksty: 2013/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.ch.ahe.lodz.pl/index.php?id=informacje
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-07
Dziedzina:filozofia
socjologia
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »