English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
Adres strony WWW: http://kpsw.edu.pl/nauka-i-rozwoj/roczniki-ekonomiczne-kpsw
ISSN: [e]2450-0747 ; [p]1899-9573
Index Copernicus: 2013: 5,40 ; 2014: 47,97 ; 2015: 51,76
Punktacja MNiSZW: 2010a: 2 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2008
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa (Bydgoszcz)
Symbol UKD: 33 ; 330.8
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2008/1-
Abstrakty: 2008/1-
Pełne teksty: 2008/1-
Wskazówki dla autorów: http://kpsw.edu.pl/nauka-i-rozwoj/roczniki-ekonomiczne-kpsw/wymogi-edytorskie
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-09
Dziedzina:ekonomia
organizacja i zarządzanie
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »