English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
Poprzednie tytuły: Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego: 1976-2012
Adres strony WWW: http://www.ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/publikacje/_prace_ipsir_uw_
DOI: 10.19203/psir
ISSN: 2300-3952
Index Copernicus: 2010: 3,70 ; 2011: 3,69
Punktacja MNiSZW: 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 1976
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Symbol UKD: 343.9
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2008/13-2017/33-34(1-2)
Abstrakty: 2009/14-2017/33-34(1-2)
Pełne teksty: 2009/14-2017/33-34(1-2)
Wskazówki dla autorów: http://www.ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/publikacje/_prace_ipsir_uw_/informacje_dla_autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-07
Dziedzina:prawo
pedagogika
socjologia
psychologia społeczna
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
CEEOL - Central and Eastern European Online Library2
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »