English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Synchrotron Radiation in Natural Science
Adres strony WWW: http://www.synchrotron.org.pl/index.php/pl/biuletyn/biuletyn-archiwum
ISSN: 1644-7190
Data początkowa: 2002
Data online: 2002
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego
Symbol UKD: 539.1
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2002/1-2016/15
Pełne teksty: 2004/3-2016/15
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-01
Dziedzina:fizyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »