English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Opuscula Sociologica
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe. Studia Socjologica
Zeszyty Naukowe. Studia Sociologica: 1990-2011
Adres strony WWW: http://opuscula.whus.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://wnus.edu.pl/os/pl/
DOI: 10.18276/os
ISSN: [e]2353-2882 ; [p]2299-9000
Index Copernicus: 2013: 4,65 ; 2014: 47,44 ; 2015: 59,7
Punktacja MNiSZW: 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 4 ; 2014: 5 ; 2015: 5 ; 2015a: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1990
Data online: 1990
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Szczeciński
Symbol UKD: 316
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1990/1-2018/1
Abstrakty: 2001/12-2018/1
Pełne teksty: 2008/17-2018/1
Wskazówki dla autorów: http://opuscula.whus.pl/?page_id=20
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-01
Dziedzina:socjologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »