English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Choreologica
Adres strony WWW: http://www.pfch.choreologia.org.pl/studia.html
Drugi adres
strony WWW:
http://www.instytut.choreologia.org.pl/books/books.html
ISSN: 1508-1354
Index Copernicus: 2012: 4,21 ; 2013: 5,26 ; 2014: 20,10 ; 2015: 27,56
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 1 ; 2014: 1 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 1999
Data online: 1999
Wydawca/Instytucja sprawcza: Fundacja Instytut Choreologii (Poznań)
Symbol UKD: 792.8 ; 793.3
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1999/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-06
Dziedzina:sztuka
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »