English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studenckie Zeszyty Naukowe
Adres strony WWW: http://szn.umcs.pl
Drugi adres
strony WWW:
http://journals.umcs.pl/szn
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/455/
DOI: 10.17951/szn
ISSN: [e]2449-8262 ; [p]1506-8285
Index Copernicus: 2012: 3,54 ; 2013: 5,08 ; 2014: 65,08 ; 2015: 72,94
Punktacja MNiSZW: 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1998
Data online: 2001
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Studenckie Koło Naukowe Prawników
Symbol UKD: 34:282
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2001/4/6-
Abstrakty: 2013/16/23-
Pełne teksty: 2001/4/6-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-01-01
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »