English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Soil Science Annual
Poprzednie tytuły: Roczniki Gleboznawcze: 1950-2011
Adres strony WWW: http://ssa.ptg.sggw.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://content.sciendo.com/view/journals/ssa/ssa-overview.xml
DOI: 10.2478/ssa
ISSN: [e]2300-4975 ; [p]2300-4967
Index Copernicus: 2013: 5,90 ; 2014: 93,69 ; 2015: 93,37
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 13 ; 2015a: 14 ; 2016: 14 ; 2017s: 14
Data początkowa: 1950
Data online: 1950
Wydawca/Instytucja sprawcza: De Gruyter ; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
Symbol UKD: 63
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1950/1-
Abstrakty: 1950/1-
Pełne teksty: 1950/1-
Wskazówki dla autorów: http://ssa.ptg.sggw.pl/guide-for-authors
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-08
Dziedzina:rolnictwo
Indeksowane w:Scopus
AGRO
Bibliografia Geografii Polskiej
EBSCO Academic Search Complete
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »