English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Średniowiecze Polskie i Powszechne
Adres strony WWW: http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=582
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/56/
Trzeci adres
strony WWW:
https://www.sbc.org.pl/publication/77122
Czwarty adres
strony WWW:
https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPP
ISSN: [e]2353-9720 ; [p]2080-492X
Index Copernicus: 2012: 3,15 ; 2013: 4,00 ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 7 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 40
Data początkowa: 1999
Data online: 1999
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Śląski (Katowice)
Symbol UKD: 94(438).02/.04"04/16":94(4)"09/16"
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1999/1-
Abstrakty: 1999/1-
Pełne teksty: 1999/1-2017/13
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-05
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »