English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
Adres strony WWW: http://www.aktualnosciturystyczne.pl/nowosci-wydawnicze/studia-periegetica
Drugi adres
strony WWW:
http://www.wydawnictwo.wsb.pl/czasopisma---naukowe
Trzeci adres
strony WWW:
https://papers.wsb.poznan.pl/studia-periegetica
DOI: 10.26349/st.per
ISSN: 1897-9262
Index Copernicus: 2014: 57,28 ; 2015: 63,67
Punktacja MNiSZW: 2010a: 2 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2007
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Bankowa (Poznań)
Symbol UKD: 338.48 ; 379.83/.84
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2007/1-
Abstrakty: 2007/1-
Pełne teksty: 2007/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-12-31
Dziedzina:turystyka
kultura fizyczna i sport
Indeksowane w:IC Journals Master List
BazEkon
SPORT
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »