English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kurier Konserwatorski
Poprzednie tytuły: Kuryer Konserwatorski: 1990-1995
Adres strony WWW: http://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Wydawnictwa/wydanie.php?ID=371
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/384/
ISSN: 1899-9913
Data początkowa: 1990-1995 ; 2008-
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Narodowy Instytut Dziedzistwa
Symbol UKD: 72.025
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2008/1-
Pełne teksty: 2008/1-
Branżowe:TAK
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-05
Dziedzina:sztuka
Indeksowane w:BazHum
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »