English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Kognitywistyczny
Adres strony WWW: http://www.ejournals.eu/Rocznik-Kognitywistyczny/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=727
DOI: 10.4467/20843895RK
ISSN: [e]2084-3895 ; [p]1689-927X
Index Copernicus: 2001: 1,71 ; 2002: 1,50 ; 2003: 1,49 ; 2004: 1,49 ; 2005: 1,49 ; 2012: 6,22 ; 2013: 6,62 ; 2014: 70,19 ; 2015: 83,90
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2007
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Jagielloński
Symbol UKD: 165 ; 159.9
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2007/1-
Abstrakty: 2008/2-
Pełne teksty: 2008/2-
Wskazówki dla autorów: http://www.ejournals.eu/Rocznik-Kognitywistyczny/menu/323/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-05
Dziedzina:psychologia
filozofia
kognitywistyka
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »